کفپوش

کفپوش متریالی از جنس پی وی سی است ودر ضخامت های ۱,۵mm-1,6mm-2mm-3mm-…. به صورت تایل استفاده میشود

قابل نصب برروی سطوح صاف می باشدو۱۰۰% قابل شست وشواست

درنصب کفپوش ازچسب صنعتی و خمیری استفاده میشود که چسب خمیری نیز تا حدودی سطح را صاف کرده ومانند زیرسازی عمل میکند.