اسکوتی

پروفیل اسکوتی مناسب برای استفاده پارکت لمینت ودیوارپوش می باشد.

کاربرد های اسکوتی:

۱-دربالا وپایین پارکت وزاویه ی ۹۰ درجه

۲-به جای قرنیز وپایین کار

۳-برای کنج داخلی کار دیوارپوش

استفاده می شود.