آرتا


برندها  |  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دارای نشان استاندارد ملی و نشان استاندارد اروپایی

مقاوم دربرابرخش پذیری مطابق استانداردAC3/AC4

قابل استفاده برای مصارف گرمایش از کف(سیستم آبی)

مقاوم درمقابل نور، رطوبت، گرما

ضد موریانه وحشرات موذی به دلیل استفاده از رزین در ساختار HDF

دارای طمانت ۱۰ ساله طبق استاندارد های تعریف شده

دارای ضخامت۸میل به عرض ۱۹ وطول ۱۲۹ میلیمتر

هربسته شامل ۸ تایل به متراژ ۱٫۹۶ مترمربع می باشد

ArtaGroup ArtaGroup